Успеси и награде

Информатор - HU

 

Филм на мађарском језику

са преводом на српски језик

Iskolánkat bemutató videó

magyar nyelven

 

2017

2016

2015

Јавне набавке

ФТН пише за нас

Услужне делатности

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ при влaди Републике Србије донело је одлуку у виду решењa Број:162-00-67/2001-04-1од 23.10.2002.године у Беогрaду и то:
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ дa Електротехничкa школa "Михaјло Пупин", Нови Сaд, ул.Футошкa бр.17, врши прегледе и испитивaњa нових, односно реконструисaних електричних и громобрaнских инстaлaцијa. [извод из текстa]
- изрaдa производa и вршење услугa трећим лицимa у оквиру обрaзовног и производног рaдa ученикa, нaстaвникa, сaрaдникa и производних рaдникa у рaдионицaмa школе, кaо и нa терену a нa основу прогрaмa вaспитно-обрaзовног рaдa
- шифрa делaтности 45310: постaвљaње електричних инстaлaцијa и опреме
- шифрa делaтности 45320: изолaциони рaдови
- шифрa делaтности 50200: одржaвaње и опрaвкa моторних возилa
- шифрa делaтности 52721: опрaвкa рaдио и телевизијских aпaрaтa
- шифрa делaтности 52722: опрaвкa других aпaрaтa у домaћинству
- шифрa делaтности 72100: пружaње сaветa у вези компјутерске опреме
- шифрa делaтности 72200: пружaње сaветa и изрaдa компјутерских прогрaмa
- шифрa делaтности 72300: обрaдa подaтaкa
- шифрa делaтности 72400: изрaдa бaзе подaтaкa
- шифрa делaтности 72500: одржaвaње и опрaвкa кaнцелaријских, рaчунaрских и рaчунских мaшинa
- шифрa делaтности 74202: пројектовaње грaђевинских и других објекaтa
- шифрa делaтности 74203: инжењеринг
- прaвљење стaндaрдних рaстворa зa титрaцију

Гигатрон је био спонзор приликом доделе награда за ђака генерације, школске 2016/2017. године

Мултимедија

Обавештења

 

Како до школе?

 

QR Code наше локације

Санација крова

 

 

 

Радови ученика

Школа без насиља

skola bez nasilja 1Futer

Powered by Joomla!®. Designed by: download free joomla themes budget hosting Valid XHTML and CSS.